OK   Activity   !!
กิจกรรม “มอบน้ำใจ สู่สังคม”
 


     เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมาทาง โอเค คลิ๊ก สเตชั่น ร่วมกับผู้ฟังรายการ ได้จัดกิจกรรม “มอบน้ำใจ สู่สังคม “ ขึ้น โดยได้
นำของที่รับบริจาค จากทางผู้ฟังคลื่น 96.75 MHz อาทิ เช่น อุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องอุปโภค บริโภค อาหารแห้ง วัตถุดิบใน
การประกอบอาหาร เตาแก็ส และยังมีผู้ฟังที่ใจบุญได้ ร่วมบริจาค
ปัจจัย อีกส่วนหนึ่งด้วย โดยของบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค ทั้งหมดมอบให้กับเด็กในการดูแลของวัดดอนจั่น ส่วนเงินบริจาค ที่ได้ถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกนำไปบริจาคให้เด็กในการดูแล
ของวัดดอนจั่น ส่วนที่สองนำไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้
นักเรียนเรียนดี ที่ โรงเรียน วัฒโนทัย พายัพ จำนวน 5,000 บาท

     ขอขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านที่มีจิตกุศล ร่วมทำบุญในกิจกรรม
ครั้งนี้ค่ะ หากมีกิจกรรมดีๆ แบบนี้ พวกเราชาว OK Click Station FM 96.75 MHz จะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบ เพื่อร่วม
กิจกรรมดีๆ ด้วยกันอีกค่ะ

 

ทีมงาน OK Click Station FM 96.75 MHz

ดูรูปภาพกิจกรรม >คลิกที่นี่<