CONTACT  OK.Click Station FM 96.75 MHz.   !!
ช่องทางในการรับฟัง FM 96.75 MHz OK Click Station
 


> ฟังเพลงผ่านทางเวปไซด์ที่ www.okcmi.com

> ขอเพลงทาง SMS พิมพ์ 49 ตามด้วยชื่อเพลง ส่งมาที่ 4554515

> โทรขอเพลงได้ที่เบอร์ 053-016348

> ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ Tel 081-6712653 / Fax 053-016368

โครง 2222 199/21
   โครงการปาล์มสปริงพลาซ่า หมู่ 5 ถ.มหิดล
   ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000